Post 9Z6kwWVB3tn

Tamas Ferencz Jan 13, 2018 (23:52)

I fasta hesto apsa as i kapsa as i apsa nan apta lepta i silma yulma to i talma.

Ицхак Пензев Jan 14, 2018 (09:19)

Uan ahánië mana tëa "apta lepta".

Tamas Ferencz Jan 14, 2018 (12:16)

+Ицхак Пензев "refuses to pick up"

Ицхак Пензев Jan 14, 2018 (12:41)

+Tamas Ferencz ai, silumë aþahanda nás!

James Coish Jan 14, 2018 (22:37)

I love these